Zobacz wszystkich specjalistów
Marta Byczyńska

Marta Byczyńska

Psycholog

Marta jest absolwentką Uniwersytu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdobyła tytuł magistra na kierunku pedagogika, specjalność: Poradnictwo i Pomoc Psychopedagogiczna.

Specjalizuje się głównie w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz osobami współuzależnionymi. W swojej pracy wykorzystuje techniki dialogu motywującego. Ważne jest dla niej wydobywanie zasobów pacjenta i ich wzmacnianie. Stawia na pierwszym miejscu budowanie relacji z pacjentem, towarzysząc mu na drodze jego zdrowienia w zrozumieniu i empatii oraz poszanowaniu jego autonomii.

Dobro pacjenta stanowi dla niej priorytet. W pełni angażuje się w proces terapeutyczny z uwzględnieniem zasad Kodeksu Etyki oraz praw pacjenta. W pracy z pacjentem bliskie jest jej również podejście poznawczo- behawioralne, które m.in. skupia się na zmianie w obszarze dysfunkcjonalnych myśli i zachowań.

'Jestem empatyczna i słucham. Czasem ludzie potrzebują tylko tego, aby ktoś ich zrozumiał"

Skontaktuj się z nami
Kontakt
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami za pośrednictwem:
  • formularza kontaktowego na stronie
  • adresu e-mail biuro@mentalcure.eu
  • telefonu czynnego w dni robocze w godzinach 9.00 - 17.00